Startet arbeidet for å bli Miljøfyrtårn

Reform har et bevisst forhold til miljø og har startet prosessen med å bli klassifisert som Miljøfyrtårn.

Reform jobber utfra kjente normer innen NS-ISO 26000 og jobber for å bli klassifisert som Miljøfyrtårn. Dette er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

- Vi har et bevisst forhold til pakking og bruk av miljøvennlig emballasje. Her har vi opparbeidet kompetanse om materialvalg, gjenbruk og effektivisering. Dessuten sørger vi for å benytte resirkulerbart materiale der dette er mulig, både ved produksjon og pakking, sier Einar Berdal i Reform.
  
Medlem av Renas
Allerede i dag har Reform innført kildesortering, egen el-returordning og strenge rutiner for håndtering av spesialavfall. Vi er blant annet medlem av Renas, som er et landsdekkende innsamlingssamlingssystem for el-avfall. Over 3000 bedrifter i Norge er tilknyttet denne ordningen.

  • Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.
  • Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
  • Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.
     
  • RENAS er landets ledende EE-returselskap med 190 innsamlere og 15 behandlingsanlegg over hele landet.
  • RENAS ivaretar innsamlingsansvaret til 3000 produsenter og importører.
  • I 2013 ble det samlet inn over 60 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall.
  • RENAS er en non profit-organisasjon